Mini camping de heksenketel arrest

/ 13.01.2021 / Door

Het betoog slaagt. De Afdeling heeft daartoe overwogen: "[appellant A] is eigenaar van het perceel waarop minicamping "De Heksenketel" is gevestigd en houder van een kampeervergunning op grond waarvan ter plaatse een minicamping mag worden geëxploiteerd. Wro De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.

De door [appellant A] en AGRAFORCE aangehaalde uitspraak van 16 maart betrof een verzoek om handhavend op te treden tegen twintig minicampings binnen de gemeente Veere, voor zover daar meer dan 15 plaatsen worden geëxploiteerd. De rechtbank heeft geen verband gezien tussen de verminderde omzet van De Heksenketel en het niet optreden van het college tegen andere minicampings.

Herweijer lid van de enkelvoudige kamer griffier Uitgesproken in het openbaar op 14 november Het college dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld. Herweijer, griffier. Naar aanleiding daarvan hebben zij het college verzocht om handhavend op te treden tegen de exploitatie van kleinschalige kampeerterreinen in de gemeente Veere door anderen dan degenen aan wie een kampeervergunning of -ontheffing is verleend.

De met een besluit gelijk te stellen weigering alsmede het besluit komen wegens strijd met artikel , eerste lid, en artikel , eerste lid, van de Awb voor vernietiging in aanmerking.

Mini camping de heksenketel arrest Inleiding 1. Omgevingswet Jelger Moraal omgevingswet. Handhavend optreden kan er echter ook toe leiden dat de exploitatie van een minicamping wordt beindigd.

Gevonden zoektermen. De Heksenketel en andere minicampings op het grondgebied van de gemeente Veere vallen binnen hetzelfde marktsegment en hetzelfde verzorgingsgebied. Het besluit tot weigering van de dwangsom dient daarom te worden vernietigd.

  • Facebook 1 0 Whats App Mail 0 Mail 0. Het college heeft zich in de brief van 14 februari dan ook ten onrechte op het standpunt gesteld dat het geen dwangsom heeft verbeurd.
  • Home Onderwerpen Procedures Belastingen, toeslagen en uitkeringen Consumenten Familie en relaties Gezondheid en zorg Huis en omgeving Maatregelen en straffen Schade en aansprakelijkheid Schulden en faillissement Vreemdelingen Werk, inkomen en ondernemen Meer procedures Naar de rechtbank Wat u kunt verwachten De zitting Rechtszaak starten In hoger beroep gaan Advocaat wel of niet verplicht Juridisch advies Kosten rechtszaak Begrippen Checklist - wat neemt u mee Alle procedures Uitspraken en nieuws Uitspraken Nieuwsoverzicht Nieuwsoverzicht Blijf op de hoogte van het laatste rechtspraaknieuws en uitspraken. Herweijer lid van de enkelvoudige kamer    griffier Uitgesproken in het openbaar op 14 november

Meest recente berichten

Wro De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc. Het college heeft daarom ten onrechte geweigerd een besluit te nemen op het verzoek om handhaving. Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Direct naar inhoud Direct naar navigatiemenu. In de brief van 14 februari heeft het college zich verder op het standpunt gesteld dat, nu het verzoek om handhaving geen aanvraag is, artikel van de Awb niet van toepassing is en dat het daarom geen dwangsommen heeft verbeurd.

Het college heeft daarom ten onrechte geweigerd een besluit te nemen op het verzoek om handhaving.

De Afdeling heeft daartoe overwogen: "[appellant A] is eigenaar van het perceel waarop minicamping "De Heksenketel" is gevestigd en houder van een kampeervergunning op grond waarvan ter plaatse een minicamping mag worden gexploiteerd.

Het betoog slaagt? De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Van der valk vianen themakamers je deze melding houden. Volgens [appellant A] en AGRAFORCE stelt het college zich op het standpunt dat de minicamping illegaal wordt gexploiteerd en overweegt het college om daartegen handhavend op te treden, mini camping de heksenketel arrest.

‘Straatra­cers’ die dodelijk ongeval met Inge Caljouw veroorzaak­ten reden 150 kilometer per uur

Beoordeling van het hoger beroep 4. Ook zal de Afdeling bepalen dat het college een dwangsom verbeurt voor iedere dag dat het in gebreke is de uitspraak na te leven. Handhavend optreden kan er echter ook toe leiden dat de exploitatie van een minicamping wordt beëindigd.

Wachtwoord Toon en Verberg Laat zien. Zo maak je een Halloween-pompoen. Deze uitspraak is aangehecht. Aldus vastgesteld door mr. De Armeen had 2 maart in het Middelburgse asielzoekerscentrum een Rus met een bezemsteel op zijn hoofd geslagen en zou ook nog eens met een mes mini camping de heksenketel arrest diens bil hebben gestoken? De Afdeling zal dit beroep daarom niet-ontvankelijk verklaren.

Hét internetportaal voor juristen

ECLI ECLI:NL:RVS Datum uitspraak 14 november Inhoudsindicatie Bij uitspraak van 20 oktober heeft de rechtbank zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van het beroep dat door [appellant A] en AGRAFORCE is ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door het college op een verzoek om handhavend optreden tegen de exploitatie van kleinschalige kampeerterreinen op het grondgebied van de gemeente Veere door anderen dan degenen aan wie daartoe een kampeervergunning of -ontheffing is verleend.

Alle video's. Ze is buiten levensgevaar, maar heeft nog een lange weg te gaan. Moraal Juridisch Advies is in september opgericht.

Het hoger beroep is gegrond! De gemeente Veere legde De Heksenketel een dwangsom op omdat de camping 'bouwsels' - zoals speeltoestellen - had neergezet op plekken waar dat niet mocht! Dat [appellant A] en AGRAFORCE inmiddels strafrechtelijk zijn veroordeeld wat is commerciele economie het exploiteren van De Heksenketel met meer dan de toegelaten 15 kampeermiddelen, maakt niet dat zij belanghebbenden zijn bij het verzoek om handhaving, mini camping de heksenketel arrest.

Terug naar resultaten. Borman    w. Van een concurrentiebelang is sprake als bedrijfsactiviteiten in hetzelfde verzorgingsgebied en marktsegment plaatsvinden zie ook de uitspraak van 5 oktober ECLI:NL:RVS De Heksenketel en andere minicampings op het grondgebied van de gemeente Veere vallen binnen hetzelfde marktsegment en hetzelfde verzorgingsgebied.

Je e-mail.

Centrum Domburg weer open door gebrek aan toeristen

Voorts zal de Afdeling het beroep tegen de met een besluit gelijk te stellen weigering om een besluit te nemen op het verzoek om handhaving alsmede tegen de weigering om een dwangsom wegens het niet tijdig nemen van een besluit toe te kennen, beide vervat in de brief van het college van 14 februari , alsnog gegrond verklaren.

De ingebrekestelling is door het college ontvangen op 21 september De Afdeling heeft daartoe overwogen: "[appellant A] is eigenaar van het perceel waarop minicamping "De Heksenketel" is gevestigd en houder van een kampeervergunning op grond waarvan ter plaatse een minicamping mag worden geëxploiteerd.

In dat geval kan handhavend optreden wel van invloed zijn op bijvoorbeeld de verhuurbaarheid van of de inkomsten uit De Heksenketel, zodat [appellant A] en AGRAFORCE wel feitelijke gevolgen kunnen ondervinden van handhavend optreden.

Dat is bijvoorbeeld het geval indien degene op wiens naam de kampeervergunning of -ontheffing staat, de minicamping niet meer kan of wil exploiteren. Herweijer lid van de enkelvoudige kamer    griffier Uitgesproken in het openbaar op 14 november De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd.

Andere: